ยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์ : "ฆ้องชัยพัฒนาเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรพอเพียง ลือเลื่องการศึกษาวัฒนธรรม ก้าวนำประชาคมอาเซียน ปลอดภัยสุขภาพดี มุ่งวิถีธรรมาภิบาล"
สถานที่: ฆ้องชัยมหามงคล หน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย|dq|
วิสัยทัศน์ : "ฆ้องชัยพัฒนาเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรพอเพียง ลือเลื่องการศึกษาวัฒนธรรม ก้าวนำประชาคมอาเซียน ปลอดภัยสุขภาพดี มุ่งวิถีธรรมาภิบาล"

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

ผู้บริหาร

นายอำนาจ อำภะวา

นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา

โทรศัพท์ 085-274-8447

 

นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

ปลัด เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

โทรศัพท์ 061-117-5246

การดำเนินงานe-PlanNACC

พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

หนังสือราชการสำคัญ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :

: Local Performance Assessment : LPA :

LINE : ติดตามเทศบาล

เฟสบุ๊คเทศบาล

Facebook page

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

ผู้เยี่ยมชมเทศบาล

834273
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
264
361
264
829167
264
21984
834273

Your IP: 162.158.190.76
2023-10-01 14:53