ส่วนบริหาร

 • นายอำนาจ อำภะวา

  นายอำนาจ อำภะวา

  นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา โทร.085-274-8447
  • นายบุญถิ่น สิทธิจินดา

   นายบุญถิ่น สิทธิจินดา

   รองนายกเทศมนตรี โทร.063-624-9469
   • นายศราวุฒิ นาชัยพูล

    นายศราวุฒิ นาชัยพูล

    เลขานุการนายกเทศมนตรี โทร.061-098-4844
  • นายสุวัฒน์ สารผล

   นายสุวัฒน์ สารผล

   รองนายกเทศมนตรี โทร.087-234-9211
   • นายสมพงษ์ แก้วกันยา

    นายสมพงษ์ แก้วกันยา

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร.089-871--4076

ส่วนราชการ

 • นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

  นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

  ปลัดเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โทร.061--117-5246
  • ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

   ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

   หัวหน้าสำนักปลัด โทร.081-118-1205
  • นายเดมิตร ใจบุญ

   นายเดมิตร ใจบุญ

   ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.081-544-1348
  • นายสมพงษ์ สีดา

   นายสมพงษ์ สีดา

   ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.083-803-8895
  • น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

   น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.061-030-4631
  • น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

   น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.087-236-5217

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน