ITA ประจำปี 2567

หัวข้อ ลิงค์รายละเอียด หมายเหตุ

O1 โครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร (เทศบาล)  

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร  

 O3 อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่เทศบาล  

O4 ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา  

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมของเรา  

O6 Q&A เวบบอร์ด

O6 Q&Aเว็บบอร์ด  
     

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน