เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566 ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :