เมื่อ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด มีกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับเด็กๆ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมกำลังใจและการแสดงออกของเด็กๆ (โรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่เทศบาล  กศน.อ.ฆ้องชัย  สภ.ฆ้องชัย และส่วนราชการในตำบล)ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

8  มกราคม  2566 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ฆ้องซิ่ง เลาะ ชี ปี 2566 โดยนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้นำคณะบริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ. ลานฆ้องชัยมหามงคล หน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย  ท่านศุภศิษย์ กอเจริญยศ ได้เป็นประธานในการปล่อยนักวิ่ง 3 กลุ่ม(FUN RUN 5.5 KM.,Mini-Maraton 10.5KM.  และกลุ่ม VIP) ซึ่งนายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย  หาทุนสนับสนุนโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และหาทุนการศึกษา(1 อำเภอ 1 ทุน) มีคนร่วมงานเกินกว่า 1,000 คน

 

 เมื่อ  29ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ 7 วันขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมีเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในพิธี และนายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ มีการจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 29ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลปีใหม่                                                                                

เนื้อหาอื่นๆ...

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :