เมื่อ 12 มิถุนายน 2567 ณ.วัดกุดฆ้องชัยวนาราม นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมงานสืบสานประเพณีการไหว้ปู่เมืองแสน โดยมีท่านธนภัทร ณ ระนอง รองผวจ.กส. ท่านเกียรติศักดิ์  มูลไธสง นอภ.ฆ้องชัย และท่านอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนระดับ จังหวัด ระดับอำเภอ และประชาชน ร่วมให้การรับรอง และได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ณ.บ้านท่าแห่ จุดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว จุดบึงขยองเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดสวนปันบุญ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ ในโอกาสต่อไป

3 มิถุนายน 2567  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยนายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรี นายสมชาย นีละวงค์  ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ณ.หอประชุมอำเภอฆ้องชัย

 

Q-3
Q-9
Q-8
Q-7
Q-6
Q-5
Q-4
q-2
Q-1

 

30  พค.2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เพื่อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

k-0
k-1
k-2
k-3
k-4
k-5
k6
k-6-1
k7
k8

เนื้อหาอื่นๆ...

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน