เมื่อ 19  มกราคม  2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฆ้องชัยพัฒนาเกมส์ ปี2567" โดยนางวารุณี  สุดหล้า นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธาน และนายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน  ในการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬา รวม 3 ประเภท จัดระหว่าง 19-22 มกราคม 2567 ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา มี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กร ผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เยาวชน และประชาชน ทั่้ง 11  ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสีสันในพิธีเปิดได้อย่างยิ่งใหญ่...อีกครั้ง

15 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดให้มีการขับเคลื่อนจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีนายอำนาจ  อำภะวา นายกฯ นายสมชาย  นีละวงค์ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  โดยการแสดงเจตจำนงค์และยินดีเข้าร่วมและถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนด พร้อมแสดงจุดยืนในการดำเนินการให้สำเร็จต่อไป

เมื่อ 13 มกราคม  2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัมนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยมี นายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  มีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆใฝนเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม มีการแสดงแของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และนักเรียนโรงเรนียนในเขตเทศบาล ปีนี้สำนักปลัดและกองราชการทุกกองได้จัดซุ้มนิทรรศการและการเล่นเกมส์เสริมกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆเช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฆ้องชัย สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย ฯลฯร่วมแสดงนิทรรศการ

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน