เมื่อ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยสำนักปลัด(งานสวัสดิการสังคม) ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนา ดูแล ส่งเสริมศักยภาพให้อยู่ในสังคมอย่างมีสุข และมีศักดิ์ศรี โดยนายกอำนาจ  อำภะวา  นายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การเข้ากลุ่ม  การช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนการแสดงออกถึงความกตัญญู  กตเวทีต่อผู้สูงอายุ และสุดท้ายได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพร จากผู้สูงอายุ  โดยนำคณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

Older-67-75
Older-67-93
Older-67-91
Older-67-74
Older-67-92
Older-67-73
Older-67-72
Older-67-71
Older-67-94
Older-67-6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน