ติดต่อเรา

ที่อยู่ เลขที่ 25 หมู่ 9 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ 043-019-874
โทรสาร 043-019-878
E-mail : [email protected]://www.khongchaipattana.go.th/
[email protected]

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :