• น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

  น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • น.ส.ศศิวรรณ วิเชียรเพริศ

   น.ส.ศศิวรรณ วิเชียรเพริศ

   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   • นางพรรณทิพย์ ภูหัดทำ

    นางพรรณทิพย์ ภูหัดทำ

    นักสันทนาการ
   • นางธนภัสรา พลขันธ์

    นางธนภัสรา พลขันธ์

    นักวิชาการศึกษา

 

  • นางทองดี วารีศรี

   นางทองดี วารีศรี

   ครู
  • นางพัชรารัตน์ แก้วม่วง

   นางพัชรารัตน์ แก้วม่วง

   ครู
  • นางปภาสรณ์ มูลเอก

   นางปภาสรณ์ มูลเอก

   ครู
  • นางภัชนีย์ พูลพุทธา

   นางภัชนีย์ พูลพุทธา

   ครู
  • นางวิยะดา หนองทองทา

   นางวิยะดา หนองทองทา

   ครู
  • นางกัญญาณัฐ ผมภูเขียว

   นางกัญญาณัฐ ผมภูเขียว

   ครู
  • นางสุวรรณา สรเสนา

   นางสุวรรณา สรเสนา

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางพิมพ์ลักษณ์ วงพิลา

   นางพิมพ์ลักษณ์ วงพิลา

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางกรรณิกา นาทันใจ

   นางกรรณิกา นาทันใจ

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางปิยมาตร เมืองมัจฉา

   นางปิยมาตร เมืองมัจฉา

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นายอุดร นาเสริฐ

   นายอุดร นาเสริฐ

   ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
  • นายชวนชัย นาทันใจ

   นายชวนชัย นาทันใจ

   พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน
  • นางณัฐธิดา สารผล

   นางณัฐธิดา สารผล

   แม่บ้าน

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน