เมื่อ 13 มกราคม  2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัมนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 โดยมี นายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  มีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆใฝนเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม มีการแสดงแของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และนักเรียนโรงเรนียนในเขตเทศบาล ปีนี้สำนักปลัดและกองราชการทุกกองได้จัดซุ้มนิทรรศการและการเล่นเกมส์เสริมกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆเช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอฆ้องชัย สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย ฯลฯร่วมแสดงนิทรรศการ

-1-3
-1-4
-1-5
-1-6
-2-1
-2-2
-2-3
-3-1
-3-2
-3-3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน