เมื่อ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยสำนักปลัด(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 มีพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ณ.บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย  นายกอำนาจ  อำภะวา  นายกเทศมนตรี ได้รายงานความเป็นมาของโครงการต่อ นายเกียรติศักดิ์  มูลไธสง นายอำเภอฆ้องชัย(ประธาน) จากนั้นประธานและหน.ส่วนราชการที่มาร่วมงานได้ส่งมอบน้ำใจและสอบถามปัญหาในการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จัดกิจกรรมรวม 7 วัน (11-17  เมษายน 2567) 

 

songkran-67-2
songkran-67-91
songkran-67-92
songkran-67-6
songkran-67-5
songkran-67-44
songkran-67-4
songkran-67-43
songkran-67-42
songkran-67-3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน