ที่อยู่ เลขที่ 25 หมู่ 9 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ 043-010-517 ,  043-010-518

E-mail : saraban@https://www.khongchaipattana.go.th/
[email protected]

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :