ประกาศเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง   รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง   รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :