ประกาศเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง การประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านเหล่าแดง ไป บ้านดคกประสิทธิ์ บ้านเหล่าแดง หมุ่ที่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

ประกาศเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่าแดง ไป บ้านโคกประสิทธิ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :