ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกคลองไฟฟ้าไปดงสวนผึ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านกุดฆ้อง ตำบลฆ้องชัยพัฒนา เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

pdf

แบบ บก.01

Size: 40.80 KB
Hits : 22
Date added: 2566-03-22

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page