ประกาศ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง การออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564  ด้วย ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จะดำเนินการออกสำรวจภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้กับเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  พร้อมกับให้ความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการชำระภาษี โดยการออกสำรวจภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนาทั้ง 11 ชุมชน 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :