ประกาศเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์/เสื่อมสภาพจากการใช้งาน หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยขายทอดตลาด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :