ประกาศเทศบาลบตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Para Cape Seal ชั้นพื้นทางทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางข้างบ้าน สท.ธนเดช - คลองส่งน้ำดงสวนผึ้ง ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biddding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :