ประกาศ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร Para Cape Seal ชั้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางข้างวัดกุดฆ้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :