• นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

  นายณัฐวุฒิ ไสยวิจิตร

  ปลัดเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โทร.061--117-5246
  • ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

   ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี

   หัวหน้าสำนักปลัด โทร.081-118-1205
  • นายเดมิตร ใจบุญ

   นายเดมิตร ใจบุญ

   ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.081-544-1348
  • นายสมพงษ์ สีดา

   นายสมพงษ์ สีดา

   ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.083-803-8895
  • น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

   น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.061-030-4631
  • น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

   น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.087-236-5217

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน