สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ปี (2564-2567)

 • นายสมชาย นีละวงค์

  นายสมชาย นีละวงค์

  ประธานสภาเทศบาล
  • นายอภิสิทธิ์ โนนเวียงแก

   นายอภิสิทธิ์ โนนเวียงแก

   รองประธานสภา

 

  • นายทวีคิด อุปกา

   นายทวีคิด อุปกา

   สมาชิกสภา เขต ๑
  • นายสวรรณ์ นาถมทอง

   นายสวรรณ์ นาถมทอง

   สมาชิกสภา เขต ๑
  • นายอนิวัฒน์ ศรีชะตา

   นายอนิวัฒน์ ศรีชะตา

   เลขาสภา/สมาชิกสภา เขต ๑
  • นายไมตรี มูลเอก

   นายไมตรี มูลเอก

   สมาชิกสภา เขต ๒
  • นางสาวฐาปนี นาทันรีบ

   นางสาวฐาปนี นาทันรีบ

   สมาชิกสภา เขต ๑
  • นางหนูมอญ ชนะบูญ

   นางหนูมอญ ชนะบูญ

   สมาชิกสภา เขต ๑
  • นายคำเบ้า วิชาชัย

   นายคำเบ้า วิชาชัย

   สมาชิกสภา เขต ๒
  • นายวัชรพล  ไชยมาตร

   นายวัชรพล ไชยมาตร

   สมาชิกสภา เขต ๒
  • นายอมร  สุรินทร์

   นายอมร สุรินทร์

   สมาชิกสภา เขต ๒
  • นายสมบูรณ์  ศรเสนา

   นายสมบูรณ์ ศรเสนา

   สมาชิกสภา เขต ๒

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน