• น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

  น.ส.อัจฉราวดี ธรรมทินโน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • น.ส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ

   น.ส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  • น.ส.วรมาลี เงินดี

   น.ส.วรมาลี เงินดี

   นักวิชาการสาธารณสุข

  • น.ส.สิริวรรณ งามละมัย

   น.ส.สิริวรรณ งามละมัย

   ผช.สัตวบาล
  • นายยศ คชคีรี

   นายยศ คชคีรี

   พนักงานเก็บขยะ
  • นายอจิระ กุดแถลง

   นายอจิระ กุดแถลง

   พนักงานเก็บขยะ
  • นายส่วง สุกใส

   นายส่วง สุกใส

   พนักงานเก็บขยะ
  • นายนภัชเกษม วิชาชัย

   นายนภัชเกษม วิชาชัย

   พนักงานดูดสิ่งปฏิกูล
  • นายสมชาย แก้วม่วง

   นายสมชาย แก้วม่วง

   พนักงานกู้ชีพ (EMS)
  • นายสมศักดิ์ อัดโดดดร

   นายสมศักดิ์ อัดโดดดร

   พนักงานกู้ชีพ (EMS)
  • นางดวงจันทร์ นาสวาสดิ์

   นางดวงจันทร์ นาสวาสดิ์

   จ้างเหมาบริการ

 • นายพูนศิลป์ วิชาชัย

  นายพูนศิลป์ วิชาชัย

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)
 • นายธนวัตร หารัญดา

  นายธนวัตร หารัญดา

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)
 • นายจิราวัฒน์ อุ่นศิริ

  นายจิราวัฒน์ อุ่นศิริ

  พนักงานกู้ชีพ (EMS)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน