• นายสมพงษ์ สีดา

  นายสมพงษ์ สีดา

  ผอ.กองช่าง
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายโยธา

 • น.ส.นิภาดา ภูวิชัย

  น.ส.นิภาดา ภูวิชัย

  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นายประเชิญ วิเชียรเพริศ

  นายประเชิญ วิเชียรเพริศ

  ผช.นายช่างโยธา
 • น.ส.สุมาลี มาศงามเมือง

  น.ส.สุมาลี มาศงามเมือง

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

  • นายไพบูลย์ พงษ์สิงห์

   นายไพบูลย์ พงษ์สิงห์

   พนักงานขับรถตักหน้า-ขุดหลัง
  • นายเส็ง ศรีชะตา

   นายเส็ง ศรีชะตา

   จ้างเหมาบริการ
  • นางดวงจันทร์ นาสวาสดิ์

   นางดวงจันทร์ นาสวาสดิ์

   จ้างเหมาบริการ
  • นายสายันต์ ศรเสนา

   นายสายันต์ ศรเสนา

   จ้างเหมาบริการ
  • นายวัชระพงษ์ กุดแถลง

   นายวัชระพงษ์ กุดแถลง

   จ้างเหมาบริการ
  • นางรักชนก พัสดร

   นางรักชนก พัสดร

   จ้างเหมาบริการ
  • นายเฉลิม ไชยชาติ

   นายเฉลิม ไชยชาติ

   พนักงานขับรถกระเช้า
  • นายปริญญา นาสุบิน

   นายปริญญา นาสุบิน

   จ้างเหมาบริการ(ช่างไฟฟ้า)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน