• นายเดมิตร ใจบุญ

  นายเดมิตร ใจบุญ

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายโยธา
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  • (ว่าง)

   (ว่าง)

   หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 

 

 • นายกฤษฎา มาศงามเมือง

  นายกฤษฎา มาศงามเมือง

  นักวิชาการคลัง
 • นางเพ็ญพักตร์ บุญโสดา

  นางเพ็ญพักตร์ บุญโสดา

  นักวิชาการพัสดุ
 • นางจุฑาทิพย์ พลอาจทัน

  นางจุฑาทิพย์ พลอาจทัน

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 • นายวิชัย เขตมนตรี

  นายวิชัย เขตมนตรี

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • น.ส.อนิสา นาทันรีบ

  น.ส.อนิสา นาทันรีบ

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน