12 เมษายน 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2566 โดยนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  และดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัดได้รายงานความเป็นมาในการให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่าางมีสุข และก่อนปิดการอบรมได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรม สร้างความประทับใจและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยในคราวเดียวกัน

-6-1
-6
-5-4
-5-3
-5-2
-5-1
-3
-4
-11
-0

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน