30  มกราคม  2566 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร ตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพการบริหารองค์กรและชุมชน สู่เทศบาลยุคใหม่ ปี 2566" โดยมีนายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการเสริมประสบการณ์นอกสถานที่ ระหว่าง 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2566

66-3966-3466-3566-3366-1166-2266-12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page