เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2565 "ฆ้องชัยพัฒนาเกมส์ ครั้งที่ 15" มีพิธีเปิด วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยนายเอกรัตน์  มิสา นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในพิธี    และนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ระหว่าง  22-25  ธันวาคม 2565 และได้จัดพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 -65-1-65-3-65-2-65-5-65-6-65-93-65-92-65-99

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :