8 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยนายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้นำคณะบริหาร ปลัดเทศบาล  พนักงาน  และลูกจ้างของเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญญลักษณ์ แสดงพลังในการมุ่งมั่น ต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล (9 ธันวาคม) 

0
-9
-91
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :