ช่วงระหว่างวันที่ 7-24 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยนายอำนาจ อำภะวา ได้มอบหมายให้คณะบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้ความช่วยเหลือและประสานงานในทุกรูปแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา และตำบลใกล้เคียง พร้อมสนับสนุนเป็นจุดพักพิงผู้ประสบอุทกภัยจากบ้านกุดเชือม ตำบลลำชี ไว้ที่บ้านโนนเขวา ซึ่งจุดนี้มีผู้มาใช้บริการกว่า 60 ครอบครัว

 

65-3-6
65-3-5
65-3-4
65-3-3
65-3-1
65-3-2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :