เมื่อ 7ตุลาคม 2565 โดยนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา มอบหมายให้สำนักปลัด จัหาถุงยังชีพเพื่อมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านท่าแห่ ม.1,ม.10 รวม 3 ราย และให้รองนายกเทศมนตรี ทั้ง 2 ท่าน คณะบริหาร หน.สำนักปลัด ผอ.กองสาธารณสุข ส่งมอบถุงยังชีพ โดยมีผู้นำชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน

F8409A025C430E55C20498E41173F557A65F046D
DC19651C39CFBFB01D98DACB4AA3616B5CAA2C3A
BE7F05382A2539FABF675D9D4284F11F4A5D9B9B
AD5269FE5BFD026AE36B0D08BC91AB284BEB3647
925BD1431343A36CB489419BF300E0459CF718B3
4D86DE0FE262979A5239087DF4394A52D0FBF63A

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :