เมื่อ 12 กันยายน 2565 นายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ปี 2565โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไ ป คณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงาน ปปช. จ.กาฬสินธุ์ ในการให้ความรู้ดังกล่าว การอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ...ดร.สุรศักดิ์ ภาพ/ข่าว

 

B0C4110CC96B3667DA22EA75C87C4B57E7F3B306
CD8F965C766E142EF9C181EDE0AA0C9E9CC2F95F
FEB2D10241066386404DC4DDF4E9A43661CCC26F
F95E27C614B5DB78F4C06546A0BBA36417D3E7E8
79936A716DB85423E39D4AB03899E5C1185F3CBD
68BF33D3E7294C04FE7321D6A571DDB1D326A75B
11F3302AB24F1DF2AC4B7B13D095004251447251
9B1572DE56F86431B2CC864E564AC59956474A0F
08E3E7AFF8E0793DB031252C9E49A496CB767516
0CFE9DF68C6281596803104C2C8FBE07F4B17C2E

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :