เมื่อ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยสำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 โดยท่านนายกอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวรายงานถึงความจำเป็นเนื่องจากมีข้อมูลการจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียนเป็นลำดับต้นๆ ถ้ามีการป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้ลดอุบัติเหตุดังกล่าวได้มาก มีนักเรียนเข้าร่วมจาก 5 โรงเรียน รวม 113 คน การอบรมได้รับความสนใจและเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

C04489367E85129963EF81FAEB59DA6478F0693D
B2205E128760D30123BEE3B927DE4D0DEBA24322
ACB62AA8356BD7CBB32FBA348715B77A291CF827
A4E83BE7A4BB9120CA642D833AADBA4F951D5ABF
4878F5342AA72B56191FD9AF1DC7D8424C578CEC
964EE2CF680E9242DDDD73B1EDF678AE91CC17FB
782F1FF24C0EB0396D972030D8A2E4D47E6E8539
65F799AB7BE7AE1D1268B0E6108CF654A2F56026
656C8F2FD8BE60639A8CF3CAF39F3FC42BCC870E
17ED6BA5F387F055C7409CE0730ACBA006845E96

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :