*เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา รับการประเมินLPA ปี 2565* เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) โดยมีท่านนายกอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับการประเมิน บรรยากาศการประเมินแบบกัลยาณมิตร จากทีมประเมินระดับจังหวัด ทีมที่ 15 ขอขอบคุณในคำแนะนำ และชี้แนะแนวทางการพัฒนางานให้มีความชัดเจน และเหมาะสม ต่อไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

หนังสือราชการ สถ.