เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ.เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลโดย นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร  ปลัดเทศบาล  ได้นำพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมตอนรับนายอำนาจ  อำภะวา  นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา  และคณะบริหาร  เนื่องในโอกาสการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  และถือเป็นวันแรกของการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  โดยได้รัยนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง  ที่ห้องประชุมฆ้องคำ (อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2-64
1-2
1-1
1-3
61327
61330
1-7
1-8
1-6
1-5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :