เมื่อวันที่  9 เมษายน  2564  เทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา่ ได้จัดพิธีเปิด โครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเทศกาลสงกรานต์ 2564" เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่การใช้ถนนที่ปลอดภัยในช่วงที่มีการสัญจรไปมาหนาแน่น โดยมีท่านศิวัชฐ์  ระวังกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวรายงานความเป็นมา และความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ ส่วนราชการร่วมกิจกรรม  ได้แก่ สภ.ฆ้องชัย  รพ.สต.บ้านโนนเขวา  รพ.ฆ้องชัย  ฝ่ายปกครอง  อปพร. และจิตอาสา  ร่วมปฏิบัติงานตลอดช่วงกิจกรมรณรงค์  ตั้งแต่ วันที่ 10-16  เมษายน  2564

 

1
9
3
10
8
7
6
5
4
2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :