เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่  28  มีนาคม  2564  โดยนายณัฐวุฒิ  ไสยวิตร  ปลัดเทศบาล (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา) ได้เตรียมความพร้อมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  การจัดการเลือกตั้ง (สถานที่) ให้มีความพร้อม การเตรียมหีบบัตร คูหา  และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประจำหน่วยเลือกตั้ง การส่ง-มอบ บัตรเลือกตั้ง การอบรมชี้แจงกรรมการต่างๆ ทั้งนี้มร  นายวีระพงษ์  พลธิรักษา  ประธาน กกต.ประจำเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ช่วยให้คำแนะนำ  และประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

4
14
3
2
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :