ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ในการรับตรวจประเมินมาตรการดำเนินงานป้องกัน COVID-19 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา รับการออกตรวจเยี่ยมประเมินมาตรการป้องกันโควิค-19 จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ของสถานบริการในเขตตำบลห้องชัยพัฒนา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :