การรับสมัครผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

16
3
15
20
14
13
12
11
10
5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :