เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามสัญญาจ้างงาน มาตรา 33 กับ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :