เมื่อ 18 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา โดยนายกปรีชา ศรีจินดาได้นำเหล่าข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันกองทัพไทย ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย ท่านนายอำเภอฆ้องชัย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล เป็นประธานในพิธิเปิด จากนั้นได้ปฏิบัติการโดยทำความสะอาดบริเวณ และทำเสวียนไม้ไผ่เมืองน้ำดำ(รอบต้นไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักใบไม้)

44
66
55
65
46
56
45

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :