วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายปรีชา  ศรีจินดา  นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลปีใหม่ 2564 ร่วมกับอำเภอฆ้องชัย สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัย โรงพยาบาลอำเภอฆ้องชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเขวา ฝ่ายท้องที่ และมูลนิธิอาสากู้ภัยในพื้นที่ ได้จัดเตรียมแผนบูรณาการป้องกันและลออุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ควบคู่กับแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยมี นายศิวัชฐ์  ระวังกุล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยมีการให้บริการประชาชนในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - วันที่ 4 มกราคม 2564

132853
132854
132860
132858
132857
132867
132866
132865
132852
132862

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :