หน่วยงานราชการ / สถานศึกษา  ในระดับตำบล   ในพื้นที่เขตของเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

 

1.     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเชวา

2.     กศน.ตำบลฆ้องชัยพัฒนา

3.     โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม(มัธยม)

4.     โรงเรียนบ้านกุดฆ้องชัย

5.     โรงเรียนท่าแห่วิทยาคาร

6.    โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร

7.    โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์สงเสริม

8.  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา

9.  โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา(โรงเรียนเอกชน)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line Official Account เทศบาล

 

เพิ่มเพื่อน