คณะผู้บริหาร

 • นายอำนาจ อำภะวา

  นายอำนาจ อำภะวา

  นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา โทรศัพท์ 06-1117-5246
  • นายบุญถิ่น สิทธิจินดา

   นายบุญถิ่น สิทธิจินดา

   รองนายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา
   • นายศราวุฒิ นาชัยพูล

    นายศราวุฒิ นาชัยพูล

    เลขานุการนายกเทศมนตรี
  • นายสุวัฒน์ สารผล

   นายสุวัฒน์ สารผล

   รองนายกเทศมนตรี
   • นายสมพงษ์ แก้วกันยา

    นายสมพงษ์ แก้วกันยา

    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :