ประกาศเผยแพร่ราคากลางเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๖

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเหล่าใหญ่

pdf

แบบ บก.01

Size: 59.93 KB
Hits : 7
Date added: 2566-02-28

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :