บริการประชาชน E-Service ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา
 ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดาวน์โหลด
 ระบบ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ดาวน์โหลด
 ระบบ กระดาน ถาม - ตอบ ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ดาวน์โหลด
 ระบบ เพจเฟสบุ๊ค ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

 

 * ระบบ รับจองคิวการจดทะเบียนพาณิชย์ ผานระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE)

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :