8 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางวารุณี  สุดหล้า  นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธาน  มีนักเรียน ผู้นำชุมชน และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณรอบบึงขยอง เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา

forest-66-1
forest-66-2
forest-66-4
forest-66-3
forest-66-5
forest-66-6-1
forest-66-6-2
forest-66-6-3
forest-66-6-5
forest-66-6-4

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :