25 สค. 66 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และเสริมสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต แก่ประชาชน ปี 2566 โดยมีนายอำนาจ  อำภะวา นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับสนัลบสนุนวิทยากรจาก สำนักงานอัยการและคุ้มครองสิทธิ์จ.กาฬสินธุ์  ณ.บ้านโนนเขวา ม.4 มีประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมเกินเป้าหมายที่กำหนด

 

Law-66-1
Law-66-2
Law-66-3
Law-66-5
Law-66-4
Law-66-6
Law-66-7
Law-66-8
Law-66-9

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :