25 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้เข้าร่วมจัดการประชาพิจารณ์การถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะ "โคกหนองจาน" ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนราชการอำเภอฆ้องชัย ในส่วนที่สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัยขอใช้พื้นที่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านชาด โดยมีนางวารุณี  สุดหล้า นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในการประชาพิจารย์ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนของบ้านชาด ม.11 ฯลฯ  เข้าร่วม

land-66-1
land-66-2
land-66-3
land-66-4
land-66-5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :