เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา(สำนักปลัด) ได้ออกประชาคมในการปรับปรุง เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  และการนำข้อมูลความต้องการสู่การจัดทำเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2567  โดยนายอำนาจ อำภะวา นายกเทศมนตรี นายสมชาย นีละวงศ์ ประธานสภาฯ นำทีมบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ออกรับฟังปัญหา ความต้องการจากประชาชน ช่วง 27 มิถุนายน- 4 กรกฎาคม 2566

plan-66-1
plan-66-2
plan-66-3
plan-66-5
plan-66-4
plan-66-6
plan-66-7

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :