19 พค.2565 นายอำนาจ  อำภะวา นายกทต.ฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรม เสริมทักษะอาชีพในกลุ่มสตรี ปี2565 โดยดร.สุรสักดิ์  หันชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมรายได้และสร้างอาชีพเสริมในกลุ่มสตรี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับการอบรมฯ

1
-66-10
-66-11
-66-12
-66-13
-66-14
-66-15
-66-16
-66-30
-66-31

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :