เมื่อ 27 มีนาคม 2566 นายบุญถิ่น  สิทธิจินดา รองนายกฯ(รก.)นายกทต.ฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอปพร.(จัดตั้ง) โดยมีดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ อบรมห้วง 27-31 มีนาคม 2566

 

O-39-66Do-Dont
66-0
66-1
66-00
66-6
66-7-1
66-4
66-3
66-7
66-2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :